Aprovada la creació d’una subvenció per la plusvàlua

Amb la presencia d’un bon nombre de companyes i companys de la PAH-Anoia, l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, aprova la creació d’una subvenció per fer front a l’impost sobre la plusvàlua en casos de pèrdua de l’habitatge, per la impossibilitat de pagar la hipoteca.

Moltes gràcies als companys i companyes de Veïns amb Veu, per presentar la moció en el ple de divendres passat.

MOCIÓ PER A L’APROVACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ALS AFECTATS PER PROCESSOS D’EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA I DACIÓ DE L’IMMOBLE EN PAGAMENT DEL DEUTE HIPOTECARI D’HABITATGES DE RESIDÈNCIA ÚNICA I HABITUAL QUE RESULTEN OBLIGATS DE PAGAMENT DE LA PLUSVÀLUA

Primer.- Instar al Govern de l’Estat Espanyol a completar la modificació de l’article 106 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el sentit de fer extensiva a totes les adjudicacions hipotecàries d’habitatge únic i habitual  el lliurament d’aquests com dació en pagament, ja sigui a través de la figura de dació en pagament com de compra-venda extintiva del deute,  la modificació introduïda per l’article 9 del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, pel qual el subjecte passiu substitut del contribuent passa a ser l’entitat adquirent de l’immoble. De manera que s’atribueixi la condició de substitut del contribuent, sense possibilitat de repercussió, al creditor de la hipoteca que rebi l’immoble en pagament del deute o se l’adjudica en un procés d’execució, alliberant així el subjecte passiu de la càrrega de sufragar l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

 Segon.- Habilitar una partida pressupostària destinada a una línia d’ajudes que s’atorguin als que esdevenen subjectes passius de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana com a conseqüència de la dació en pagament, ja es realitzi a través de dació en pagament o de compra-venda extintiva del deute, o execució hipotecària d’habitatge únic i habitual. De manera que el transmitent presenti l’auto-liquidació, i simultàniament es realitzi la concessió de l’ajuda, que es destinarà directament al pagament de l’impost.

 Tercer.- Transmetre aquesta moció per al seu coneixement i adhesió a les entitats municipalistes, al Parlament Autonòmic, al Consell de Ministres, als grups parlamentaris del Congrés i el Senat, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions de veïns del municipi.

Estarem atentes al seguiment d’aquest acord.

2013-09-27-13.12.20-300x225

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: